ប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាត យើងត្រៀមរួចរាល់

ព័ត៌មាន

ខែមេសា-ឧសភា ឆ្នាំ 2022 គឺជាពេលវេលាដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់រោងចក្រនៅសៀងហៃ។
បន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត ស្របតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាល យើងបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងបិទជិតភ្លាមៗ។បុគ្គលិកបានស្ម័គ្រចិត្ដផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈចាំបាច់ទៅក្រុមហ៊ុនមួយថ្ងៃមុនពេលបិទ និងតាំងទីលំនៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន។អាហារដ្ឋាន​ក៏បាន​រៀបចំ​សម្ភារៈ​អាហារ​ឱ្យបាន​គ្រប់គ្រាន់​ភ្លាមៗ ដើម្បី​ធានា​នូវ​អាហារ​ប្រចាំថ្ងៃ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន 100 ឬ 200 នាក់។

ដោយសារការរៀបចំសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបញ្ជាទិញមួយចំនួន ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបន្តការផលិតធម្មតា បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីកជារៀងរាល់ព្រឹកអំឡុងពេលមានជំងឺឆ្លង ដើម្បីធានាបាននូវពេលវេលាចែកចាយដែលតម្រូវដោយអតិថិជន និងរាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពដល់អតិថិជនតាមរយៈវីដេអូ និងរូបថតតាមទូរសព្ទដៃក្នុងពេលជាក់ស្តែង។អ្នកលក់មួយចំនួនបានផ្លាស់ប្តូរផ្ទះរបស់ពួកគេទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីតាមដានការផលិត និងរាយការណ៍ជូនអតិថិជនជាលើកដំបូង។

ខ្ញុំ​គិត​ថា​វា​នឹង​ចំណាយ​ពេល​តែ​ពីរ​បី​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​តាម​ពិត​វា​ត្រូវ​បាន​បិទ​រយៈពេល 2 ខែ។ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ដើម្បីដំណើរការធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន និងបម្រើអតិថិជន ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ និងការបញ្ជាក់តាមរយៈការិយាល័យអាជីវកម្មអនឡាញ និងការអភិវឌ្ឍន៍ និងការផលិតក្រៅបណ្តាញតាមរយៈការណែនាំអំពីអាជីវកម្មអនឡាញ។ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាល យើងនៅតែទទួលបានការបញ្ជាទិញជាច្រើនពីអតិថិជន និងចែកចាយពួកគេយ៉ាងរលូន។

ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន

អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមានការប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីកែលម្អ និងសិក្សា ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនតាមអ៊ីនធឺណិត និងពង្រឹងកម្រិតសិក្សា និងការគ្រប់គ្រងផលិតកម្មក្រៅបណ្តាញ។វិបត្តិក៏ជាឱកាសអាជីវកម្មដែរ ធ្វើការរៀបចំសមហេតុផល ដើម្បីធានាបាននូវការងារធម្មតាបន្ទាប់ពី unsealing ប្រចាំថ្ងៃ។

ព័ត៌មាន

ជំងឺរាតត្បាតមិនត្រឹមតែអាចឱ្យយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អនឡាញយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទំនាក់ទំនង និងការរៀបចំការងារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឱ្យយើងកាន់តែមានសាមគ្គីភាពក្នុងការបម្រើអតិថិជនផងដែរ។

ព័ត៌មាន

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៥-មេសា-២០២២